top of page

V kopci

Studie energeticky pasivního rodinného domu

Novostavba

studie 2019

Návrh

Ing. arch. Kateřina Horych

Spolupráce

Ing. arch. Martin Krč, Vize ateliér s.r.o.

   

Místo

Polkovice

Status

architektonická studie

Architektonické a výtvarné řešení

Dům je navržen jako energeticky pasivní jednopodlažní stavba, která reaguje na stoupající vrtevnice - zařezává se do svahu. Modelace terénem se zde stává hlavním motivem stavby. Zaoblení jižní fasády pak vytváří soukromí a závětří s posezením v rámci exteriéru na terase jižní strany domu, která se otevírá do zahrady.

 

Střecha je plochá, extenzivně ozeleněná, s velmi mírným sklonem a výrazným přesahem chránícím terasu a jižní fasádu proti přehřívání letním sluncem. Jižní fasáda využivá velkoformátové prosklení, které maximalizuje zimní solární zisky. Letní přehřívání zabraňuje výraznější přesah střechy.

 

Obytné části domu předchází přístupová cesta s otevřeným stáním pro dvě vozidla. Navazující vchod do domu v nice závětří umožňuje také propojení interiéru s garáží krytým pěším přístupem. Zádveří navazuje komfortní šatnou a dále se přes další dveře chodby otevírá hlavní obytný prostor s jídelnou, kuchyní a obývacím pokojem v jednom velkorysém prostoru s možností výstupu na terasu/verandu.

Severní strana dispozice v sobě ukrývá především technologické zázemí: koupelny a technickou místnost se zařízením pro vytápění a větrání stavby, optimálně k minimálním délkám jednotlivých rozvodů technologií také kuchyni.

Ložnicový trakt navazuje oddělený dveřmi chodby na hlavní obytný prostor, zařezávajíc se postupně již do hmoty terénu, čemuž je přizpůsobeno postupné zmenšování prosklení objektu na jižní fasádě.

Ta počítá s bílou omítkou v kombinaci s dřevěným modřínovým obkladem z latí a prken.

 

Konstrukční řešení

Dům je navržený z vápenopískových bloků založených na desce na pěnoskle. Izolace je
z pěnového polystyrenu. Střecha bude z dřevěných I-profilů s integrovanou izolací.

bottom of page