top of page

Malý dům na malé parcele

Návrh a projekt novostavby rodinného domu

Novostavba

studie a projekt 2017

Návrh a projekt

Ing. arch. Kateřina Horych

Ing. Akad. arch. Jan Velek (autorizace)

Ing. Petr Ducháč (statika)

   

Místo

Podbřežice

   

Status

realizace 2018 - 2019

Urbanistické a architektonické řešení

Na poměrně stísněné parcele je rodinný dům umístěn s dodržením minimálních odstupových vzdáleností od sousedních parcel k severní hraně pozemku. To umožní slunnou orientaci domu na jih do zahrady a ušetří značné  množství energií
na vytápění.

Jihovýchodní cíp štítu směrem do ulice je posunut až na samotnou hranici s parcelou komunikace, na níž je umístěn vjezd k objektu s otevřeným parkováním.

Novostavba rodinného domu je koncipována jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt převážně kompaktního tvaru s výraznějším vykonzolováním
2NP tvořícím venkovní zastřešení terasy a verandy.

Otevřená terasa / veranda s dřevěnou palubou díky velkým proskleným plochám s možností přímého výstupu přímo navazuje na hlavní pobytový prostor domu, který je takto propojen se zahradou.

Doplňující zděné paravány při parkovacím stání a severní straně terasy umožní zachovat vysokou míru soukromí.

Povrchová úprava fasády je řešena světlou omítkou na kontaktním zateplovacím systému, která je v části 1NP doplněna dřevěným obkladem, čož zvýrazňuje optické ustoupení hmoty přízemní části stavby.

Dispozice

Nekryté parkovací stání přímo navazuje na vstup do domu přes závětří tvořené předsazením hmoty.

Vstupuje se do zádveří, odkud je posuvnými dveřmi oddělen hlavní pobytový prostor.
K vstupní chodbě přiléhá šatna a místnost WC.

Hlavní pobytová místnost obsahuje jídelní, kuchyňskou a obývací část
s velkoformátovým prosklením.

Jídelna je kromě okna s výše posazeným parapetem, zajišťujícím soukromí, osvětlena navíc vertikálně střešními světlíky zakončujícími převýšený prostor
s navazující schodišťovou galerií.

Z té se větví ložnicová část domu ve 2NP.

Místnosti jsou převážně orientovány na jihozápad, s výhledem do jádra pozemku
s vlastní zahradou, nejmenší z ložnic je otočena severovýchodním směrem s osvětlením střešním oknem. Kromě úložných prostor, které jsou vždy součástí jednotlivých ložnic,

je v rámci dispozice umístěna ještě menší šatna. Prostoru s podkrovní galerií kraluje malá pracovna s výhledem do převýšeného prostoru.

bottom of page